WeBuildHomes, Gemeente Langedijk en Woonstichting Langedijk tekenen overeenkomst bouw woningen in Noord-Scharwoude

Vandaag hebben woningontwikkelaar WeBuildHomes, de gemeente Langedijk en Woonstichting Langedijk overeenstemming bereikt over de bouw van in totaal 31 woningen in Noord-Scharwoude. De start van de bouw vindt plaats in het najaar van 2020 en de oplevering een jaar later.

DUURZAAM EN LEVENSLOOPBESTENDIG
De 31 woningen, waarvan 26 sociale huurappartementen in een tweetal gebouwen en vijf koopwoningen, komen op de locatie van de voormalige ‘Overbrugging’ in Noord-Scharwoude. Partijen komen hiermee tegemoet aan de grote vraag naar levensloopbestendige en duurzame woningen in de gemeente Langedijk. Woningstichting Langedijk is verantwoordelijk voor de realisatie
van de appartementen en WeBuildHomes voor de koopwoningen.

TER VISIE LEGGING
Het ontwerp bestemmingsplan voor het gebied wordt binnenkort ter visie gelegd en er wordt op 10 december een informatieavond georganiseerd over het ontwerp bestemmingsplan en de bouwplannen van Woonstichting Langedijk en WeBuildHomes. De gemeenteraad buigt zich begin 2020 over het plan, waarna de bouw in het najaar van 2021 kan starten.