‘De kracht van het bedrijf ligt in het op een bijzondere manier organiseren van het gehele proces, het bij elkaar brengen van interessante partijen, het verkrijgen van draagvlak bij stakeholders en het aansturen van creatieve partijen.’