“Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk?”

Diverse Nederlandse media pikte afgelopen augustus het nieuwsbericht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op. Het bericht meldt dat het verduurzamen van de eigen woning financieel niet aantrekkelijk is, dit is de conclusie uit het door het PBL uitgevoerde onderzoek naar de kosten en opbrengsten van de verduurzaming van eigen woningen. Maar is dat ook echt zo?

Wij delen de uitkomst van het onderzoek om meerdere redenen niet. Buiten dat de zachtere criteria zoals wooncomfort en gezondheid in onze optiek meegenomen hadden kunnen worden, zijn wij van mening dat we de meerwaarde van duurzame woningen in de berekeningen missen. Door het verduurzamen van een woning wordt een woning waardevast en neemt zelfs in waarde toe.
Neem 2 identieke woningen naast elkaar met elk een waarde van € 400.000. De linker woning is verduurzaamd, de rechter niet. De maandelijkse woonlasten zijn € 1.000, de lasten van de duurzame woning zijn 5% lager, € 950. Deze 5% is meer besteedbaar waardoor bij verkoop men bereid is om € 10.000 meer te bieden op de linker, duurzame woning. Over financieel aantrekkelijk gesproken!

Naast het financiële aspect geloven wij in de toenemende mate van bewustwording onder kopers. Vergelijk het met het keurmerk op vleesproducten of eieren in de supermarkt. Het is een feit dat steeds meer consumenten bewuster hun producten kiezen en hierbij kijken naar het aantal aangegeven sterren op de verpakking. Hoewel de krapte op de woningmarkt aanhoudt en kopers niet altijd te kiezen hebben, voorzien we dat kopers steeds meer belang gaan hechten aan een hoger energielabel van een woning.

Wij kijken kritisch naar de vele nieuwsberichten over dat het verduurzamen van de eigen woning financieel onaantrekkelijk is. We kunnen niet anders dan een tegengeluid laten horen en erop vertrouwen dat de lokale overheden hun bewoners goed informeren en faciliteren.