ONZE SERVICES

Red Concepts ontwikkelt en realiseert vernieuwende vastgoedconcepten. Dat doen wij in nauwe samenwerking met gemeentes, eigenaren en andere stakeholders. Hierdoor zijn we volledig betrokken bij de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het concept.

De kracht van het bureau ligt in het op een bijzondere manier organiseren van het gehele proces, het bij elkaar brengen van interessante partijen, het verkrijgen van draagvlak bij stakeholders en het aansturen van creatieve partijen.

Onze expertise gaat van concept tot realisatie en we voeren dit uit in drie fases van het traject. Wij bieden het gehele conceptontwikkelingstraject of we kunnen instappen in de desgewenste fase.